Baotang Temple
Baotang Temple

Wuhan 2018

Hai Shen
Hai Shen

Buddhist monk, Zhanghua temple, Jingzhou 2018

 Zhanghua temple, Jingzhou 2018

Zhanghua temple, Jingzhou 2018

 Zhanghua Monastery, Jingzhou 2016

Zhanghua Monastery, Jingzhou 2016

Lohans
Lohans

Baotang temple, Wuhan 2018

 Zhanghua Monastery, Jingzhou 2016

Zhanghua Monastery, Jingzhou 2016

 Bodhi Temple, Jingzhou

Bodhi Temple, Jingzhou

 Zhanghua Monastery, Jingzhou 2016

Zhanghua Monastery, Jingzhou 2016

BAOTANG TEMPLE3.jpg
 The view from the tower at Zhanghua Monastery, Jingzhou

The view from the tower at Zhanghua Monastery, Jingzhou

 The view from atop the tower at Zhanghua Monastery, Jingzhou

The view from atop the tower at Zhanghua Monastery, Jingzhou

 The view from atop the tower at Zhanghua Monastery, Jingzhou

The view from atop the tower at Zhanghua Monastery, Jingzhou

Hai Shen
Hai Shen

Zhanghua temple, Jingzhou 2018

Hai Shen
Hai Shen

Zhanghua temple, Jingzhou 2018

 Zhanghua Monastery, Jingzhou

Zhanghua Monastery, Jingzhou

 Zhanghua Monastery, Jingzhou

Zhanghua Monastery, Jingzhou

 Zhanghua Monastery, Jingzhou

Zhanghua Monastery, Jingzhou

 Zhanghua Monastery, Jingzhou

Zhanghua Monastery, Jingzhou

Free books
Free books

Zhanghua temple, Jingzhou

Beggar at the gate
Beggar at the gate

Zhanghua temple, Jingzhou 2018

 Boatang Temple, Wuhan 2015

Boatang Temple, Wuhan 2015

Fortune teller
Fortune teller

Baotang temple, Wuhan 2017

Fortune card
Fortune card

Baotang temple, Wuhan 2017

 Boatang Temple, Wuhan

Boatang Temple, Wuhan

 Bodhi Temple, Jingzhou

Bodhi Temple, Jingzhou

 Boating temple, Wuhan 2018

Boating temple, Wuhan 2018

Prayer ribbons
Prayer ribbons

Baotang temple, Wuhan 2018

Prayer ribbons
Prayer ribbons
 Baotang Temple, Wuhan 2015

Baotang Temple, Wuhan 2015

 Zhanghua temple, Jingzhou 2018

Zhanghua temple, Jingzhou 2018

 Bodhi Temple, Jingzhou

Bodhi Temple, Jingzhou

 Zhanghua temple, Jingzhou

Zhanghua temple, Jingzhou

 Bodhi Temple, Jingzhou

Bodhi Temple, Jingzhou

Guan Yu temple
Guan Yu temple

JIngzhou 2016

 Zhanghua Monastery, Jingzhou

Zhanghua Monastery, Jingzhou

 Zhanghua Monastery, Jingzhou

Zhanghua Monastery, Jingzhou

 Zhanghua Monastery, Jingzhou

Zhanghua Monastery, Jingzhou

Baotang Temple
Hai Shen
 Zhanghua temple, Jingzhou 2018
 Zhanghua Monastery, Jingzhou 2016
Lohans
 Zhanghua Monastery, Jingzhou 2016
 Bodhi Temple, Jingzhou
 Zhanghua Monastery, Jingzhou 2016
BAOTANG TEMPLE3.jpg
 The view from the tower at Zhanghua Monastery, Jingzhou
 The view from atop the tower at Zhanghua Monastery, Jingzhou
 The view from atop the tower at Zhanghua Monastery, Jingzhou
Hai Shen
Hai Shen
 Zhanghua Monastery, Jingzhou
 Zhanghua Monastery, Jingzhou
 Zhanghua Monastery, Jingzhou
 Zhanghua Monastery, Jingzhou
Free books
Beggar at the gate
 Boatang Temple, Wuhan 2015
Fortune teller
Fortune card
 Boatang Temple, Wuhan
 Bodhi Temple, Jingzhou
 Boating temple, Wuhan 2018
Prayer ribbons
Prayer ribbons
 Baotang Temple, Wuhan 2015
 Zhanghua temple, Jingzhou 2018
 Bodhi Temple, Jingzhou
 Zhanghua temple, Jingzhou
 Bodhi Temple, Jingzhou
Guan Yu temple
 Zhanghua Monastery, Jingzhou
 Zhanghua Monastery, Jingzhou
 Zhanghua Monastery, Jingzhou
Baotang Temple

Wuhan 2018

Hai Shen

Buddhist monk, Zhanghua temple, Jingzhou 2018

Zhanghua temple, Jingzhou 2018

Zhanghua Monastery, Jingzhou 2016

Lohans

Baotang temple, Wuhan 2018

Zhanghua Monastery, Jingzhou 2016

Bodhi Temple, Jingzhou

Zhanghua Monastery, Jingzhou 2016

The view from the tower at Zhanghua Monastery, Jingzhou

The view from atop the tower at Zhanghua Monastery, Jingzhou

The view from atop the tower at Zhanghua Monastery, Jingzhou

Hai Shen

Zhanghua temple, Jingzhou 2018

Hai Shen

Zhanghua temple, Jingzhou 2018

Zhanghua Monastery, Jingzhou

Zhanghua Monastery, Jingzhou

Zhanghua Monastery, Jingzhou

Zhanghua Monastery, Jingzhou

Free books

Zhanghua temple, Jingzhou

Beggar at the gate

Zhanghua temple, Jingzhou 2018

Boatang Temple, Wuhan 2015

Fortune teller

Baotang temple, Wuhan 2017

Fortune card

Baotang temple, Wuhan 2017

Boatang Temple, Wuhan

Bodhi Temple, Jingzhou

Boating temple, Wuhan 2018

Prayer ribbons

Baotang temple, Wuhan 2018

Prayer ribbons

Baotang Temple, Wuhan 2015

Zhanghua temple, Jingzhou 2018

Bodhi Temple, Jingzhou

Zhanghua temple, Jingzhou

Bodhi Temple, Jingzhou

Guan Yu temple

JIngzhou 2016

Zhanghua Monastery, Jingzhou

Zhanghua Monastery, Jingzhou

Zhanghua Monastery, Jingzhou

show thumbnails