Wuhan University students, 2015

Wuhan University students, 2015

Li Jun Hong & Tong Ya
Li Jun Hong & Tong Ya

Brother and sister musicians/artists. Yuxi city, Yunnan 2018

 Jing He Xi opera performer, Jingzhou 2017

Jing He Xi opera performer, Jingzhou 2017

Twins
Twins

JIngzhou, Hubei Province, 2016

 Da Tuo Long village, Yunnan 2018

Da Tuo Long village, Yunnan 2018

 Governor of Potuo village, Yunnan, 2017

Governor of Potuo village, Yunnan, 2017

 Farmer, Dayangjie town, Yunnan Province, 2017

Farmer, Dayangjie town, Yunnan Province, 2017

 Hani farmer, Potuo village, Yunnan, 2017

Hani farmer, Potuo village, Yunnan, 2017

 Dieshi, Yunnan, 2017

Dieshi, Yunnan, 2017

 Hani elder, Potuo village, Yunnan, 2017

Hani elder, Potuo village, Yunnan, 2017

 Hani singer, Luomo Village, Yunnan, 2017

Hani singer, Luomo Village, Yunnan, 2017

 Hani elder, Luomo village, Yunnan, 2017

Hani elder, Luomo village, Yunnan, 2017

 Hani family, Dayangjie, Yunnan, 2017

Hani family, Dayangjie, Yunnan, 2017

 Gentleman, Tanhualin, Wuhan 2015

Gentleman, Tanhualin, Wuhan 2015

 Prof. Mary Chen, Yuxi

Prof. Mary Chen, Yuxi

YUNNAN RURAL23.jpg
OPERA SINGERS1.jpg
 Wang Xinxin, intangible cultural heritage musician, at Wuhan University, 2017.

Wang Xinxin, intangible cultural heritage musician, at Wuhan University, 2017.

 Wuhan University students, 2015

Wuhan University students, 2015

 Wuhan 2018

Wuhan 2018

 Wuhan 2018

Wuhan 2018

 Schoolboys, Wuhan

Schoolboys, Wuhan

 Wuhan shopkeeper, 2015

Wuhan shopkeeper, 2015

 Wuhan 2018

Wuhan 2018

 Father and son, Wuhan, 2016

Father and son, Wuhan, 2016

 Kunming, 2017

Kunming, 2017

 Kunming, 2017.

Kunming, 2017.

 Kunming, 2017

Kunming, 2017

MOM AND SON SCOOTER3.jpg
 Jingzhou, 2016

Jingzhou, 2016

 Jingzhou, 2016

Jingzhou, 2016

 Wuhan shopkeeper, 2016

Wuhan shopkeeper, 2016

 Binhu, Hubei Province 2016

Binhu, Hubei Province 2016

 Chen Zhao, Wuhan University student 2015

Chen Zhao, Wuhan University student 2015

 Dr. Liyin Chang, Wuhan, 2015

Dr. Liyin Chang, Wuhan, 2015

 Han Zheng Street, Wuhan

Han Zheng Street, Wuhan

 Street vendor, Wuhan

Street vendor, Wuhan

 Han Zheng Street, Wuhan

Han Zheng Street, Wuhan

 Tanhualin, Wuhan

Tanhualin, Wuhan

 Wanyao village, Yunnan 2018

Wanyao village, Yunnan 2018

 Restaurant proprietor, Wuhan, 2015

Restaurant proprietor, Wuhan, 2015

 Homeless man, Han Zheng Street, Wuhan, 2015

Homeless man, Han Zheng Street, Wuhan, 2015

 Binhu, Hubei Province, 2016

Binhu, Hubei Province, 2016

 Guard, Great Wall of China, 2015

Guard, Great Wall of China, 2015

 Jingzhou 2016

Jingzhou 2016

 Tanhualin, Wuhan

Tanhualin, Wuhan

 Wuhan

Wuhan

 Policeman, Wuhan 2015

Policeman, Wuhan 2015

 Wuhan University students, 2015
Li Jun Hong & Tong Ya
 Jing He Xi opera performer, Jingzhou 2017
Twins
 Da Tuo Long village, Yunnan 2018
 Governor of Potuo village, Yunnan, 2017
 Farmer, Dayangjie town, Yunnan Province, 2017
 Hani farmer, Potuo village, Yunnan, 2017
 Dieshi, Yunnan, 2017
 Hani elder, Potuo village, Yunnan, 2017
 Hani singer, Luomo Village, Yunnan, 2017
 Hani elder, Luomo village, Yunnan, 2017
 Hani family, Dayangjie, Yunnan, 2017
 Gentleman, Tanhualin, Wuhan 2015
 Prof. Mary Chen, Yuxi
YUNNAN RURAL23.jpg
OPERA SINGERS1.jpg
 Wang Xinxin, intangible cultural heritage musician, at Wuhan University, 2017.
 Wuhan University students, 2015
 Wuhan 2018
 Wuhan 2018
 Schoolboys, Wuhan
 Wuhan shopkeeper, 2015
 Wuhan 2018
 Father and son, Wuhan, 2016
 Kunming, 2017
 Kunming, 2017.
 Kunming, 2017
MOM AND SON SCOOTER3.jpg
 Jingzhou, 2016
 Jingzhou, 2016
 Wuhan shopkeeper, 2016
 Binhu, Hubei Province 2016
 Chen Zhao, Wuhan University student 2015
 Dr. Liyin Chang, Wuhan, 2015
 Han Zheng Street, Wuhan
 Street vendor, Wuhan
 Han Zheng Street, Wuhan
 Tanhualin, Wuhan
 Wanyao village, Yunnan 2018
 Restaurant proprietor, Wuhan, 2015
 Homeless man, Han Zheng Street, Wuhan, 2015
 Binhu, Hubei Province, 2016
 Guard, Great Wall of China, 2015
 Jingzhou 2016
 Tanhualin, Wuhan
 Wuhan
 Policeman, Wuhan 2015

Wuhan University students, 2015

Li Jun Hong & Tong Ya

Brother and sister musicians/artists. Yuxi city, Yunnan 2018

Jing He Xi opera performer, Jingzhou 2017

Twins

JIngzhou, Hubei Province, 2016

Da Tuo Long village, Yunnan 2018

Governor of Potuo village, Yunnan, 2017

Farmer, Dayangjie town, Yunnan Province, 2017

Hani farmer, Potuo village, Yunnan, 2017

Dieshi, Yunnan, 2017

Hani elder, Potuo village, Yunnan, 2017

Hani singer, Luomo Village, Yunnan, 2017

Hani elder, Luomo village, Yunnan, 2017

Hani family, Dayangjie, Yunnan, 2017

Gentleman, Tanhualin, Wuhan 2015

Prof. Mary Chen, Yuxi

Wang Xinxin, intangible cultural heritage musician, at Wuhan University, 2017.

Wuhan University students, 2015

Wuhan 2018

Wuhan 2018

Schoolboys, Wuhan

Wuhan shopkeeper, 2015

Wuhan 2018

Father and son, Wuhan, 2016

Kunming, 2017

Kunming, 2017.

Kunming, 2017

Jingzhou, 2016

Jingzhou, 2016

Wuhan shopkeeper, 2016

Binhu, Hubei Province 2016

Chen Zhao, Wuhan University student 2015

Dr. Liyin Chang, Wuhan, 2015

Han Zheng Street, Wuhan

Street vendor, Wuhan

Han Zheng Street, Wuhan

Tanhualin, Wuhan

Wanyao village, Yunnan 2018

Restaurant proprietor, Wuhan, 2015

Homeless man, Han Zheng Street, Wuhan, 2015

Binhu, Hubei Province, 2016

Guard, Great Wall of China, 2015

Jingzhou 2016

Tanhualin, Wuhan

Wuhan

Policeman, Wuhan 2015

show thumbnails